"Calvary" av Stephen Sawyer

Stephen Sawyer
Personer som väljer att tjäna Herren med sina gåvor inspirerar mig så. Som inte gör det dom tycker är kul bara för sin egen skull utan för Jesus. Att verkligen vandra med honom helt och fullt. Som denna konstnären, Stephen Sawyer. Den här bilden är så stark och talande. Vad mer finns och säga.

RSS 2.0